Çerçeveli Termik Kollektörler

Sıcak su üretimi, elektrik üritimi tesislerinden farklıdır. Sıcak suyun fazla kullanılması yüksek enerji tüketimiyle mümkündür. Bu sorun, güneş kollektorlarıyla çözüldüğü gibi, kendini bir kaç yılda amorti etmektedir. Sistemin en az yirmi yıl kullanılacağını düşündüğüzde, amortisman sonrası su ısıtmak için kullanılacak enerji üretimi masrafı sıfırlanacaktır. Kollektor kurma işi uzmanlık gerektirdiği gibi, mükemmel bir planlamaya da ihtiyaç vardır. Mükkemmel plan, projelendirme, yerleşim planı ve montaj birlikte kalitenin ölçüsüdür.

Çerçeve kollektörleri adından da anlaşılacağı gibi, çerçevelenmiş iki cam tabaka arasına yerleştirilmis, cam veya ısı iletkenli borulardan oluşmaktadır. Cam çerçeve içinde yoğunlaşan ısı, boruların kolayca ısınmasını ve bu ısının borular içinden gecen sıvının çabuk ısınmasını sağlamaktadır.
Genel kullanım alanı olan, çerçeve kollektörler, boru kollereklörlere göre ısıyı daha fazla muhavaza ederler.