Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Mühendisliği

Gelişmiş ülkelerde klasik elektrik mühendisliği eğitimi son bir kaç yıldan beri, yerini yenilenebilir enerji mühendisliğine bıraktı. Temel eğitim ile birlikte, tabiata zarar vermeden yenilenebilir enerjileri araştırmak var olanları da uygulamak birer akademik gereksinim oldu. Yenilenbilir enerji kaynaklarından en belirginleri ise, güneş enerjisi ve rüzgardır. Gerci, rüzgar enerjisi güneş enerjisinin bir türevi olmasına ragmen, ayrı bir uzmanlik alanıdır. Güneş Enerji Teknikleri incelenirken, fotovoltaj veya fotovoltaik (Photovoltaik -PV) yani ışıktan elde edilen elektrik anlamında, fiziğin temel kullarının yanı sıra, elektrik fizigi, elektrik ve elektronik temel bilgileri, yarı iletkenlerin tekniği, işlev ve uygulanmaları, devre elemanları, elekrik üretimi depolanması ve dağıtımı, mekanik mühendisliğini ve mimarliği da içeren çok geniş bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde elektrikli arabaların üretildiğini ve yakın bir zamanda bu arabaların sayısının da artacağı, yenilenebilir elektrik enerjisinin üretiminin önemini artıracaktır.