Solar destekli bina aydinlatma sistemleri

Günümüzde solar tekniğinin gelişmesiyle birlikte klasik aydınlatma armatörleri ve sistemleri yerlerini yavaş yavaş tasarruflu, düşük aydınlatma mumlu, ışık şiddeti fazla olan aydınlatma cihazlarına bırakmaktadır. Kısa bir gelecekte, solar tekniğinin gelişmesiyle, aydınlatma sistemleri de solar tesislerine bağlanacaktır. Bu gelisme bize aydınlatmada kullanacağımız elektrik enerjisinin ucuzlatacağı gibi, kullanıcak malzemelerin maliyetlerini de azami düzeyde düşürecektir. Yegane şartlarından biri, tekniğinin ve üretiminin ihtiyaca cevap verecek yeterlikte olmasıdır.

LED aydınlatma sistemleri

100 Wattlik klassik ampül yerine 10 Wattlık solar destekli, LED ampüller kullanılmak suretiyle, az enerjiyle yüksek aydınlatma imkanina sahip olacağız. 2 adet 10 Wattlık LED apüllerin, 2 adet 100 Wattlık klasik ampülden daha fazla ışık verdiği bilinmektedir. Türkiyede üretilen elektrik enerjisin yaklaşık %30 luk bölümünün taşıyıcı kablolar tarafından tüketildiği bilinmektedir. Bu ve buna benzer kayıpları azaltmanın yegane çözümü, örneğin aydınlatmada ve diger araç ve gereçlerde kullanacağımız elektrik enerji sistemini değistirmektir. Örneğin binaların üzerlerine kurulacak 250 Wattlık bir solar modülü, 25 x 10 Watt LED ampülleri için yeterlidir. Yani her dairede 5 odanın, ve her binada 20 dairenin olduğun var sayarsak, yukarıdaki hesabın doğruluğu ispatlanmış olur. Diger bir çözüm de, hem gün ışığından hem den aydınlatan ampülün ışığından faydalanmaktır. Ne kadar fotovoltaj enerji tesisi kurarsak, günes enerjisinden o miktarda elektrik enerjisi elde etmiş oluruz.